top of page
19114014_1914306515268031_26930956382276

Regulaminy

  W naszej stajni czworonogi są mile widziane. zabierz ze sobą swojego czworonoga na pobyt u nas. 

Psiaki i kociaki

i inne zwierzaki przyjmujemy bezpłatnie, zapoznaj się tylko z regulaminem poniżej 

29694617_1914301311935218_23046982787340

Regulamin pobytu ze zwierzętami domowymi

 1. Tylko zwierzęta domowe mogą przebywać w pokojach

 2. Właściciel zwierzęcia oświadcza, ze zwierzę przebywające pod jego opieką jest spokojnego temperamentu oraz mu posłuszne.

 3. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach.

 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

 5. Właściciele psów muszą posiadać posłanie.

 6. Jeżeli pościel, w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel, jest zobowiązany do zapłacenia za szkody w cenie określonej przez kierownictwo Stajni Pestka.

 7. Właściciele psów muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez psy w otoczeniu stajni.

 8. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika stajni.

 9. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych.

 10. W przypadku, gdy pracownicy stajni będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie stajni, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Kierownictwo Stajni będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, stajnia zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z otoczenia stajni.

 11. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.

 12. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w części pokojowej stajni  i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, stajni zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia ze stajni.

 13. Wszystkie szkody w mieniu stajni, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Kierownictwo Stajni, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

 14. Stajnia Pestka jest przychylnie nastawiona do czworonogów i ich właścicieli – pobyt zwierzęcia jest bezpłatny

Kierownictwo Stajni Pestka

41239118_2136031733095507_79607182753634
28954546_1905409776157705_89116922123395
bottom of page